KONTAKT

 

Instytut Bezpieczeństwa Biznesu Sp. z o.o.,  Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy XII Wydział Gospodarczo Rejestrowy KRS 0000084123, Kapitał zakładowy 200 000 PLN, NIP 5252148443

tel.: (+48) 508 186 145

03-991 Warszawa, Jeziorowa 67 E.

email: office@ibb.com.pl

Napisz do nas!

Close Menu