Dla kogo pracujemy

Pracujemy dla spółek giełdowych, inwestorów rynku publicznego (kwalifikowanych inwestorów indywidualnych i inwestorów instytucjonalnych), przedsiębiorstw prywatnych, instytucji finansowych, jednostek samorządu terytorialnego.  Prace doradcze dla administracji samorządowej obejmują szeroki zakres analiz i audytów różnych aspektów życia Urzędów Gmin i gminnych jednostek organizacyjnych, w tym szczególnie w zakresie analiz organizacyjno finansowych oświaty, spółek komunalnych i doradztwa w zakresie bezpieczeństwa inwestycyjnego w ramach PPP.  IBB ma zdolność realizacji zarówno wąsko zdefiniowanych, jak i najbardziej złożonych projektów biznesowych dzięki umiejętności tworzenia zespołów wykonawczych pracujących pod kierownictwem doświadczonych Partnerów. Podejście takie zapewnia odpowiednią jakość oraz terminowość  zadań wykonywanych na zlecenie Klientów. Jest to również sposób realizacji projektów korzystny dla Klienta w aspekcie kosztowym. Posiadamy wiedzę i kompetencje zarówno w zakresie mechanizmów sektora finansowego, jak i „realnej gospodarki”, co umożliwia nam realizację lub dostarczanie wsparcia w projektach biznesowych w każdym z tych obszarów, a ponadto zawsze wtedy, gdy wymagana jest umiejętność wykorzystania wiedzy na temat obu dziedzin dla obsłużenia potrzeb Klienta.

OFERTA

Oferta dla jednostek samorządu

Analizy organizacyjno finansowe oświaty - Analizy organizacyjno finansowe spółek gminnych - Raporty o stanie gminy - Raporty o stanie finansów gminnych - Analizy organizacyjno finansowe wybranych obszarów działania jst - Organizacja doradztwa prawnego w sprawach szczególnej wagi - Audyty socjalne urzędów gmin- Doradztwo inwestycyjne,poszukiwania inwestorów i partnerów gospodarczych gmin - Audyty działania gmin na rzecz rozwoju przedsiębiorczości - Audyty bezpieczeństwa gminy

Oferta dla przedsiębiorców

Doradztwo organizacyjne - Analizy procesów zarządczych - Finansowanie rozwoju - Identyfikacja możliwości i prowadzenie procesu pozyskania inwestora finansowego lub strategicznego lub branżowego - Doradztwo strategiczne - Badania rynkowe i konkurencji - Analizy organizacji i działania podmiotów konkurencyjnych - Doradztwo w zakresie planów upublicznienia spółki - Wprowadzanie firm na rynki zagraniczne, szczegolnie regionu CEE

cee economic mission

Dostarczamy wszechstronnej informacji gospodarczej. Nasza działalność koncentruje się na rynku polskim i w krajach środkowo wschodniej Europy. Szczególnie aktywni jesteśmy na bardzo ważnym, rosnącym rynku rumuńskim. Wprowadzamy polskie firmy do Rumunii. Doradzamy w zakresie inwestycji, aktywnie poszukujemy partnerów biznesowych. Wspomagamy w relacjach z administracją centralną i lokalną.

Inwestycje w gminach

W zakładce inwestuj_w przedstawione są ofert miast i gmin poszukujących partnerów do wspólnych działań inwestycyjnych, lub oferujących możliwości inwestowania na obszarze jednostki samorządu terytorialnego. Spektrum inwestycyjne jest szerokie, tak jak to widać z szeregu wspólnych działań gmin i inwestorów prywatnych. Czesc z nich była wykonana w formule PPP. Gminy również dysponują zbędnym majątkiem, który jest oferowany w przetargach do sprzedaży. Nasza platforma dostarcza najważniejszych informacji ofertowych, ale po kontakcie z nami jesteśmy w stanie przedstawić więcej szczegółów, dostarczyć dodatkowych dokumentów, jak również zorganizować spotkanie z władzami gminy, i wziąć w nich odział jako konsultant.

analizy, ekspertyzy, doradztwo
dla gmin

analiza organizacyjno-finansowa oświaty

raport o stanie gminy

analiza wspierania przedsiębiorczości przez gminę

Analizy organizacyjno-finansowe spółek gminnych

Audyt bezpieczeństwa gminy

Finansowanie oświaty 2019

NIK - badanie wspierania przedsiębiorczości

Raporty o stanie gmin - nowe prawo

Close Menu